Şengül KülahlıKurucu OrtakÖzgeçmiş KALGEM’in ortağı ve 23 yıllık yönetim danışmanıdır. Certified Management Consultant (CMC) belgesi sahibidir (www.ydd.org.tr, www.cmc-global.org/).  Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü mezunudur. ÇBS Boya Sanayiinde ve Türk Siemens Kablo Sanayiinde altışar yıl üretim planlama, malzeme ihtiyaç planlama, satınalma, depo ve stok yönetimi görevlerini üstlenmiş; bu esnada MRP, ERP yazdırma, SAP uyarlama, büyük bir…

İrfan KülahlıKurucu Ortak, Genel MüdürÖzgeçmiş Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döküm Bölümü mezunudur, İstanbul Üniversitesi İşletme iktisadı Enstitüsü’ne devam etmiştir. Yan sanayi geliştirme, bankaya devrolmuş şirketlerin verimliliklerini artırarak satış şanslarını yükseltme, yeni ürün tutundurma, bayilik teşkilatı oluşturma, mali politikası değişen bir yapıda bayileri yeni çalışma düzenine alıştırma gibi görevler için Oyak Renault (5), Türkiye Kalkınma…